Dla kogo OneClick?

Sys­tem OneC­lick stwo­rzy­liśmy z myślą o wszyst­kich przed­siębior­stwach, które:

  • chcą ograniczyć straty czasu i ryzyko utraty dokumentów wynikające z tradycyjnego ich obiegu
  • pragną zredukować koszty, które do tej pory ponosiły w związku z działalnością operacyjną
  • nie posiadają odpowiedniego sprzętu i serwerów potrzebnych do wdrożenia innych systemów obiegu dokumentów
  • wykorzystują urządzenia wielofunkcyjne
  • są zainteresowane wdrożeniem systemu obiegu dokumentów, ograniczając jednocześnie koszty jakie się z tym wiążą
  • pracownicy firmy są bardzo mobilni i potrzebują łatwego i szybkiego dostępu do systemu