Strona główna

System Workflow

System Workflow — dowiedz się czym jest i jakie korzyści płyną z jego wdrożenia

Systemy workflow zostały stworzone z myślą o efektywnym zarządzaniu przebiegiem procesów biznesowych. Oprogramowanie tego typu jest funkcjonalnym narzędziem pomocniczym, umożliwiającym zorganizowanie i usprawnienie pracy przedsiębiorstwa.

Pojęcie workflow (ang. work flow – przepływ pracy) oznacza obieg dokumentów pomiędzy pracownikami, którzy wykonują określone czynności. Jednak system ten to coś więcej niż obieg dokumentów. Jego funkcjonalność przejawia się w możliwości elektronicznego zarządzania wieloma procesami biznesowymi, takimi jak: rozliczanie faktur, zarządzanie kosztami i strukturą zakupów, zlecanie zadań do realizacji, obsługa wniosków urlopowych, porządkowanie korespondencji, czy też rejestrowanie umów.

Systemy workflow optymalizują efekty pracy zespołowej. Najczęściej wdrażane są w firmach z branży produkcyjnej lub usługowej. Charakterystyczne dla tego typu jednostek procesy biznesowe wymagają ścisłej koordynacji i stałego monitorowania stanu realizacji zadań. Nasz program znacznie ułatwia zarządzanie tymi elementami.

System Workflow — w czym przejawia się jego fenomen?

  • System Workflow pozwala podzielić procesy na zadania i przypisać je osobom odpowiedzialnym za realizację poszczególnych elementów,
  • stanowi cenne źródło informacji o sposobie kontrolowania etapów pracy,
  • umożliwia przeanalizowanie stosowanych metod pracy,
  • pozwala sprawdzić kto i kiedy wykonał daną operację,
  • System Workflow jest pomocny w przeprowadzeniu bieżącej kontroli stanu realizacji poszczególnych zadań,
  • pozwala monitorować czas wykonania zadania, a co za tym idzie modyfikować zaplanowany harmonogram.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z kompleksową charakterystyką naszego oprogramowania i systemu workflow. Program OneClick, który bazuje na rozwiązaniach workflow będzie doskonałą propozycją dla wszystkich osób pragnących zoptymalizować procesy biznesowe.